Kerstin Lesjak

funkcija: oskrbovanje spleta, prijavni urad in socialne zadeve
e-mail: kerstin.lesjak@ktn.gde.at

Funkcija: oskrbovanje spleta,  prijavni urad in socialne zadeve
Naslov: 9072 Bilčovs 33
Telefon:  +43 (0)4228 2220 16
Fax:  +43 (0)4228 2220 20
E-mail: kerstin.lesjak@ktn.gde.at

Naloge:

 • Prijavni urad
 • Socialni urad
 • Državljanstvo
 • Volilna evidenca/evidenca evropskih volilcev
 • KAGIS
 • Referent za e5 občino
 • Prireditvene zadeve
 • Civilna zaščita
 • Šolska matična knjiga
 • Referentka odbora za varstvo okolja, mobiliteto in energetsko eficienco
 • Referentka odbora za turizem, kulturo in šport
 • Obramba pred elementarnimi nesrečami / škode ob katastrofah
 • Servis občanov (prošnje, formularji, pomoč na različne načine ) 
 • Splošne naloge uprave
 • Oskrbovanje spleta in facebooka
 • Izposojanje strojev
 • Gotovinska blagajna

Pristojen za:

 • Carnica otroški program
 • Akcija za spočitje (ostareli)
 • Statistika tujskega prometa / listek za goste
 • Zakupnina lovišča
 • Kärnten Card
 • Sestanki zastopnikov vasi kat tudi  štetje živine  in urejanje evidence psov
 • Porotniki/porotnice
 • Stanovanja (privolitve in  odklonitve)
 • Bilanca odpadkov
 • Banka podatkov za udomačene živali
 • Go-Mobil
 • Podpore za ogrevanje
 • Vabila
 • Policijska spričevala o dobrem vedenju
 • Iskanje kablov (Kelag, Pošta)
 • Zbiranje problemskih snovi in kosovnih odpadkov
 • Dan starih
 • Adventni popoldan
 • Koledar za odvažanje smeti
 • Cvetlična olimpiada
 • Odvoz v kafilerijo
 • Vnašanje in kontrola računov
 • Priprava izpiskov za knjigovodstvo
 • Obračun veterinarsko sanitarnega ogleda mesa
 • Policijska spričevala o dobrem vedenju