Mag.a (FH) Daniela Steinwender-Walder

funkcija:vodja urada, finančna upravljalka, matičarka
e-mail: daniela.steinwender-walder@ktn.gde.at

Mag.a (FH) Daniela Walder ©Foto: Sissi Furgler

Funkcija: vodja urada, finančna upravljalka, matičarka
Namestnica: Rosi Stelzl
Naslov:
 9072 Bilčovs 33
Pogovorni čas: med uradnimi urami
Telefon: +43 (0)4228 2220 13
Fax: +43 (0)4228 2220 20
E-mail: daniela.steinwender-walder@ktn.gde.at

 

Naloge:

 • Vodstvo urada
 • Personal vklj. šolanje vajencev, obračun plač
 • Matični urad (namestnica)
 • Načrt namembnosti površin, delitev zemljišč
 • Finančna uprava
 • Zadeve občinskih organov (občinski svet, občinsko prstojništvo)
 • Odbor za kontrolo in poslovanje
 • Odbor za  vodno oskrbo, odstranjevanje odplak, gradnje in urejanje prostora
 • Cestno pravo/cestna uprava, poti (javno posestvo)
 • Ljudska glasovanja/referendumi/ljudsko povpraševanje/volitve
 • Splet
 • Namestnica obratovodje tržno določenih obratov (odpadki, voda, kanal)
 • Nabava
 • Najdeni predmeti
 • Obramba pred elementarnimi nesrečami, škode ob katastrofah

 

Pristojnosti za:

 • Zvezne in deželne podpore za otroški vrtec
 • Deželne in zvezne podpore za šolsko dnevno oskrbo
 • Deželna podpora za varstvo
 • Službeno- in plačilnopravne zadeve
 • Sestava proračuna, dopolnilnega proračuna in računskega zaključka, srednjeročnega investicijskega in  finančnega načrta v rednem in izrednem  proračunu, proračunski nadzor, načrti financiranja, dodelitve po potrebi 
 • Lov (lovski upravni sosvet, občinsko lovsko področje)
 • Koordinacija sej kolegialnih organov, priprava sej občinskega predstojništva in občinskega sveta in diverznih odborov, pisanje zapisnikov sej, posprava sej, razdeljevanje nalog, uredbe občinskega sveta
 • Organizacija stvarnih sredstev in  nalog personala
 • Nadzor in kontrola splošnega uradovanja
 • Prevzem dospele pošte