Rosi Stelzl

funkcija: namestnica vodje urada, knjigovodstvo, matičarka
e-mail: rosi.stelzl@ktn.gde.at

Funkcija: namestnica vodje urada, knjigovodstvo, matičarka
namestnici: mag.a(FH) Daniela Steinwender-Walder
Naslov: 9072 Bilčovs 33
Pogovorni čas: med uradnimi urami
Telefon:  +43 (0)4228 2220 12
Fax:  +43 (0)4228 2220 20
E-mail:  rosi.stelzl@ktn.gde.at

 

Naloge:

 • knjigovodstvo
 • matični urad
 • finančna uprava – namestnica
 • vodstvo urada – namestnica

 Pristojnosti za:

 • Predpisovanje dajatev
 • Servis občanov
 • Eksekucije
 • Opominjanje
 • Kanalščina
  Matični urad (ZPR-Inbox, dovoljenja, sprotne zakonske zveze, itd.)
 • Evidenca državljanstev
 • Referentka odbora za družine,mladino, seniorje, šport in socialne zadeve
 • Referentka Zdrava občina
 • Referentka Družinam prijazna občina, prispevki za otroški vrtec, itd.)
 • Najavljanje davka na dodano vrednost
 • Komunalni davek
 • Računski zaključek
 • Obratovodja tržno določenih obratov (letna poročila do aprila vsakega leta)
 • Letna preglednica  vrečk za odpadke
 • Knjigovodstvo za Infrastruktur und Immobilien KG
 • Zvezne in deželne podpore (otroški vrtec in šolska dnevna oskrba)
 • Uprava pokopališča
 • Zavarovalniške zadeve (polizce)
 • Občinski prazniki  (Praznik krompirja, Dan zdravja, Otroški boljšji trgt, itd.)
 • Zemljiški davek
 • Preiskave vode (GWVA)
 • Model Koroška
 • GHD nosilec podatkov
 • Letna evidenca vreč za odpadke
 • Gibanje obresti in finančni menedžment