Prvi častni občan in častni občanki za občino Bilčovs/Ludmannsdorf

Bürgermeister Manfred Maierhofer ernannte - aufgrund des am 14.08.2018 einstimmig gefassten Beschlusses des Gemeinderates - am Donnerstag, den 8. November 2018 Herrn KommR Franz Gasser sen., Frau Bgm a.D. Stefanie Quantschnig und Frau Meina Schellander, Mag. Art. im neu gestalteten Bildungszentrum zu EhrenbürgerInnen der Gemeinde Ludmannsdorf. An der Ehrung, die vom Männerchor der SPD Bilka, Lena Kolter und Vukašin Miškovič umrahmt wurden, nahmen zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik, Kunst, Kultur, Wirtschaft, Bildung und Medienvertreter, wie SPÖ-Landtagsabgeordnete Ana Blatnik, der Gemeindevorstand der Gemeinde (Vzbgm. Anton Safron, Vzbgmin. Mag. a Augustine Gasser,  GV DI Olga Voglauer), zahlreiche Gemeinderäte, die Amtsleiterin Mag. a(FH) Daniela Steinwender-Walder,  Volksschuldirektor Thomas Partl, der Gemeindefeuerwehrkommandant Josef Gasser, die Schriftstellerin Maja Haderlap, die Architekten: Dipl.Ing. Gerhard Kopeinig, Dipl.-Ing. Anton Reichmann und Dipl. Ing. Andreas Berchtold, der Landesschulinspektor für das zweisprachige Schulwesen im Ruhestand Thomas Ogris, die Obfrau der SPD BILKA Maria Weber-Ogris und die Obfrau des Pensionistenverbandes Erika Jakopitsch,  teil. Die Laudatio hielt Maria Weber-Ogris.


Župan Manfred Maierhofer je v četrtek, dne 8. novembra 2018 v novo oblikovanem izobraževalnem centru imenoval – na podlagi soglasnega sklepa občinskega sveta z dne 14.08.2018 –, za častnega občana gospoda kom.sv. Franca Gasserja sen., in za častni občanki gospo bivšo županjo Stefanijo Quantschnig in gospo Meino Schellander, mag. art.. Počastitve, ki so jo glasbeno spremljali mešani zbor SPD Bilka, Lena Kolter in Vukašin Miškovič,so se udeležili, številni častni gostje iz politike, umetnosti, kulture, gospodarstva, izobraževanja in zastopniki medijev, kot deželna poslanka SPÖ Ana Blatnik, občinsko predstojništvo občine (podžupan Anton Safron, podžupanja mag. a Augustina Gasser, OP DI Olga Voglauer), številni občinski svetniki, vodja urada mag. a(FH) Daniela Steinwender-Walder,  ljudskošolski ravnatelj Thomas Partl, občinski komandant gasilcev Josef Gasser, pisateljica Maja Haderlap, arhitekti: dipl.inž. Gerhard Kopeinig, dipl.inž. Anton Reichmann in  dipl. inž. Andreas Berchtold, deželni šolski inšpektor za dvojezično šolstvo v pokoju Thomas Ogris, predsednica SPD BILKA Marija Weber-Ogris in predsednica društva Pensionistenverband Erika Jakopitsch. Slavilni govor je imela Marija Weber-Ogris.
Župan Manfred Maierhofer je v svojem pozdravu poudaril, da mu je v veliko čast, da lahko počasti prvič v zgodovini    bilčovške osebnosti, ki so občino desetja oblikovale in to delajo tudi še danes. To so  izjemne osebnosti, katerim je uspelo pridobiti občini  Bilčovs / Ludmannsdorf pomembno mesto preko občinskih meja  in obdržati  Bilčovs/Ludmannsdorf kot občino, ki je življenja vredna in v kateri se dobro počutimo.

 

Prisrčne pozdrave in čestitke  častnim gostom, s katerimi je zelo povezan, je prinesla   podžupanja mag. a Augustina je v imenu deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja. Čestitala je k odločitvi,  da se počastijo  trije posebni ljudje občine Bilčovs / Ludmannsdorf in se z imenovanjem za častnega občana/častni občanki opozori na njegove/njune posebne zasluge za občino ter se jim tako izreče tudi zahvala za njih angažma. 

Častni občan in častni občanki

 

Sledeče osebnosti so bile imenovane za častne občane občine Bilčovs / Ludmannsdorf. Njihovo zaslužno delovanje je v slavilnem  govoru izpostavila gospa Marija Weber-Ogris:


Gospod kom.sv. Franc Gasser sen.: oče petih ostrok je ustanovil po vojni s svojim očetom, brati in ženo Ano  firmo Holzbau Gasser, ki je bila in je važen delodajalec in davkoplačevalec v občini. Za Franca Gasserja je bil razvoj in modernizacija občine Bilčovs / Ludmannsdorf srčna zadeva in obenem tudi naročilo. Rokave je zavihal tudi za občino in sooblikoval obnovo.  

Kot dolgoletni podžupan  je  Franc Gasser bistveno sodeloval  pri ustvarjanju  prikazljive infrastrukture za domače prebivalstvo. K temu šteje izgradnja mreže poti v občini, gradnja vodovoda in kanalizacije, krepitev  gasilskih družin, nova gradnja  mrtvašnice in ureditev občinskega pokopališča, nova gradnja ljudske šole,  ustanovitev dvojezičnega otroškega vrtca, izgradnja  športnega igreišča in še veliko več.

Omenjen naj je tu tudi že umrli dolgoletni župan  SPÖ Ludmannsdorf Johann Ogris. Ob pogledu nazaj sta bila ta dva  „uspešen politični tandem“, kakor je to formuliral ob podelitvi Rizzijeve nagrade gospodu Gasserju deželni šolski inšpektor v p. Tomaž Ogris.

Kom.sv. Franc Gasser sen. je bil in je član številnih bilčovških kulturnih in športnih društev. Kulturno in športno dejavnost, predvsem za mladino,  je z močnim prepričanjem pospeševal in podpiral. 


Gospa bivša županja Stefanie Quantschnig: ljudskošolska učiteljica, ki je poučevala od leta 1968 na ljudski šoli  Ne gre, da se samo govori  o ženski emncipaciji, slediti morajo tudi dejanja.“  Cilj njenega političnega dela je bil, da se izboljša življenska kvaliteta njenih soljudi  na vseh področjih.

Samoumevno je bilo, da se je zavzemala za močno ženslo politiko. Eden njenih ciljev je bil, da motivira več žensk za politično aktivnost. Bivša županja Stefanie Quantschnig je etablirala telovadbo za žene oz. telovadbo za seniorje v Bilčovsu že v času, ko je to gotovo za mnoge v občini pomenilo izzivalno idejo.   Pod motom „gibanje pospešuje zdravje“ je bila dolga leta voditeljica pri telovadbi za žene. Organizirala je  izlete žensk in tako so dobile matere njene generacije  prvič možnost, da grejo par dni na potovanje. Bivša županja Stefanie Quantschnig je vzpodbujala  staro in mlado k sodelovanju. Pod njenim vosatvom je prevzel Bilčovs / Ludmannsdorf vodilno vlogo na tem področju. V njeni dobi je padel sklep občinskega sveta za pristop k projektu „Zdrava občina“. Pri prazniku sončnic septembra 2007 je bila občina odlikovana s "Ploščo zdrava občina" in jo nosi še danes s ponosom. Bilčovs / Ludmannsdorf je bila tedaj  deveta koroška občina, ki je ustrezala kriterijem za to odlikovanje.


Gospa Meina Schellander, mag. art.: hčerki šivilje  je bila ljubezen do niti in fascinacija linije položena že v zibelko. Odkar je  zaključila študij na Dunaju na Akademiji za ustvarjalne umetnosti dela  kot prosta umetnica predvsem na Dunaju in prilično v hiši njene matere v Bilčovsu / Ludmannsdorf.

Prvi veliki  projekt „Findling Krastal“ je umetnica realizirala 1973 ob priliki simpozija Krastaler Symposium in vzbudila veliko pozornost. Kot homažo na svojo  mater je realizirala  2007 pod naslovom „Konnexion 1“ inštalacijo na, v  in okoli Gosposvetske cerkve tako, da je napela rumena vlakna/vrvi okoli poslopja. V javnem prostoru občin Bilčovs / Ludmannsdorf in Bistrica v R.  je realizirala umetnica številne  projekte, kot oblikovanje  zunanjega križa   na občinskem pokopališču in  notranji križ v mrtvašnici, oblikovanje na steni ljudske šole, zunanje obikovanje novega izobraževalnega centrta Ples geometrije /Tanz der Geometrie.