R A Z G L A S

Pobuda za spremembo načrta namembnosti površin

  

Občina Bilčovs namerava obravnavati sledeče navedene pobude za spremembo sedaj veljavnega načrta namembnosti površin  po § 13 odst. 1 do 4 v povezavi s §§ 14 in 15 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995) LGBl. št. 23/1995, v trenutno veljavni verziji kot sledi:

 

1a/2019: prenamemba dela parcele 58/1 KO Velinja vas (72197) v obsegu 20.842 m² iz zelena površina - za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina, ledina v zelena površina fotovoltaična naprava

                 Prosilci: Verbund Hydro Power GmbH, Europaplatz 2, 1150 Wien

 

1b/2019: prenamemba dela parcele 58/1 KO Velinja vas (72197) v obsegu 3.074 m² iz zelena površina sejmišče v zelena površina fotovoltaična naprava

                 Prosilci: Verbund Hydro Power GmbH, Europaplatz 2, 1150 Wien

 

1c/2019: prenamemba dela parcele 58/1 KO Velinja vas (72197) v obsegu 416 m²  iz  gradbeno zemljišče posebno področje – garaže – in delavniška zgradba v  zelena površina za kmetijstvo in gozdarstvo določena površina

               Prosilci: Verbund Hydro Power GmbH, Europaplatz 2, 1150 Wien

                  

Situacijski načrti o predvidenih spremembah načrta namembnosti površin so na vpogled na občinskem uradu Bilčovs od 18.04.2019 do 16.05.2019 med uradnimi urami.

 

Po določilih § 13 zakona o koroškem občinskem načrtovanju 1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v veljavni verziji ima vsak, ki lahko verodostojno izkazuje upravičen interes,  pravico, da v roku 4 tednov od dneva, ko je bil razglas razobešen, pismeno vloži  pri občinskem uradu Bilčovs utemeljen ugovor proti osnutku načrta namembnosti površin.  Utemeljene ugovore, ki so bili oddani med časom razobešenja, mora občinski svet upoštevati pri obravnavi sprememb načrta namambnosti površin.


župan

 

Maierhofer Manfred