R A Z G L A S

Na prošnjo gospoda Glantschnig Christiana in gospe Glatnschnig Mathilde, Schulstr. 267, 9181 Feistritz im Rosental namerava, občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo  določitev o  območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin  pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Razveljavitev dela območja, ki je pripravljeno za gradbeno zemljišče, št. 38 parcele št. 214/4, KO Velinja vas 1.801 m², namemba gradbeno zemljišče vaško območje po odredbi občinskega sveta občine Bilčovs z dne  11.05.2004, štev.: 610-2/2004-AG.

Lastniki: gospod Glantschnig Christian, Schulstr. 267, 9181 Feistritz im Rosental/ Bistrica v Rožu

Glatnschnig Mathilde, Schulstr. 267, 9181 Feistritz im Rosental/ Bistrica v Rožu

 

Po določilih  §§ 4a in 13 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju  1995 - K-GplG 1995, LGBl. št. 23/1995, v verziji LGBl. št. 24/2016 je osnutek odredbe na vpogled med uradnimi urami na občinskem uradu Bilčovs skozi štiri tedne od dneva pritrditve razglasa na razglasni deski.

Razglas se lahko ogleda tudi v  internetu pod www.ludmannsdorf.gv.at (štartna stran).

 

Vsaka oseba, ki lahko verodostojno prikaže upravičen interes, lahko pismeno vloži utemeljene ugovore proti nameravani razveljavitvi območja, ki je pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

 

Pismeno vloženi in utemeljeni ugovori, ki so bili v času razpostavljenosti  na občini Bilčovs oddani, se morajo pri posvetovanju občinskega sveta o spremembi odredbe  upoštevati.

Der Bürgermeister

  

Maierhofer Manfred

   

Angeschlagen am: 28.06.2018