gozdni požar-ODREDBA

ODREDBA

 

Okrajno glavarstvo Celovec-dežela odreja po § 41 odst. 1 v povezavi z § 170 odst. 1 zakona o gozdarstvu 1975, BGBl. št. 440, v v.v., sledeče ukrepe  za preprečevanje  gozdnih požarov:

 

§ 1

 

Z ozirom na prevladajočo ekstremno sušo, ki še posebej pospešuje nastajanje in razširjevanje gozdnih požarov, se od takoj naprej prepoveduje vsakršno vžiganje ognja kakor kajenje v gozdu na celotnem območju okraja Celovec-dežela in na njegovem ogroženem območju (t.p. vse površine blizu gozda brez ozira na vsakokratne kulturne zvrsti) .

 

§ 2

 

Kršitve te odredbe se kaznujejo po § 174 odst. 1lit. a Z 17 zakona o gozdarstvu 1975, BGBl. št. 440, z denarno kaznijo do € 7.270,00 ali z arestom do štiri tedne  .

 

 

 

Za okrajnega glavarja:

 mag. Trötzmüller Michaele