1000 streh

6.10.2014 je vabila občina Bilčovs v ljudsko šolo v Bilčovsu na infomacijski večer o »Programu 1000 streh« podjetja Kelag, o občinskem  programu e5  in na prezentacijo ankete o energetski karakteristi Bilčovsa . Predsednik e5-tima Miha Zablatnik je pozdravil številne navzoče v bilčovški  ljudski šoli, predstavil referente in informiral o dobrem napredovanju na poti k 4. „e“ v zadevi energetske eficience.  Mag. Martin Samselnig je predstavil junija 2014 zečeti program KELAK „1000 streh“. Ta program predstavlja fotovoltaične pakete, ki so naravnani na potre zasebnih gospodinjstev. K temu je pripravila domača banka Posojinica-Bank posebno financijsko ponudbo, ki jo je predstavil novi poslovodja banke Franci Spitzer.