Srečanje e5-ERFA-2012 v Pliberku

e5 Team in Bleiburg

Letošnje srečanje e5-ERFA (izmenjava medsebojnih izkušenj) koroških energetskoeficientnih občin  je bilo 19. In 20.oktobra 2012 v  e5- mestni občini Pliberk.
 Poleg številnih informativnih predavanjih (m.dr. ekologiško nabavljanje) je bil na dnevnem redu tudi ogled Campusa Futura, ki je zgrajen po normah pasivne stavbe,  in zraven spadajočega energetskega parka. Tema drugega dneva je bilo gospodarjenje z odpadki in ogled toplovodnega ogrevanja mesta Pliberk s priključeno bioplinsko napravo in napravo za pridobivanje dizla iz starega jedilnega olja. Sam lastnik, poslovodja in konstruktor te naprave Franc Skuk je ogled vodil.
 Pri teh srečanjih se vedno poredstavita tudi   2 e5-občini. Ltos sta bili na vrsti občini Škofiče in Bilčovs. Župan Manfred Maierhofer in vodja tima e5 Miha Zablatnik sta predstavila našo občino Bilčovs.

ERFA Pliberk