izid volitev

občinski volitve 2015

1.) Občinske volitve 1. marca 2015:

okolišoddanihneveljavnihveljavnihGLSPÖFPÖEL
I Bilčovs8533881536625763129
II zgornja vesca34720327179681664
 S pismom172716586341332
vsota137265130763135992225

Razdelitev mandatov v občinkem svetu:
Lista 1  Ludmannsdorf VP-Alternative Liste - Gemeindeliste
              8 mandatov

Lista 2  SPÖ-Ludmannsdorf
              4 mandato

Lista 3  Die Freiheitlichen in Ludmannsdorf - FPÖ
              1 mandati

Lista 4 Enheitsliste - Enotna lista
              2 mandata                

2.) volitev za župana 1. marca 2015:

okolišoddanihneveljavnihveljavnihMaierhoferGasserQuantschnigVoglauer
I Bilčovs853188354922442079
II zgornja vesca34810338209711345
S pismom17281649733925
vsota137336133779834842149
občinski volitve 2009


1.) Občinske volitve 1. marca 2009:

 

okoliš oddanih neveljavnih  veljavnih  SPÖ GL BZÖ  EL
  I 847 23 824 310 277 140 97
  II 381 13 368 89 145 72 62
 S pismom 189 1 188 59 71 27 31
 vsota: 1.417 37 1.380 458 493 239 190

                         
Razdelitev mandatov v občinkem svetu:
Lista 1     SPÖ-Ludmannsdorf                              5 mandatov
Lista 2     Ludmannsdorfer VP -
              Alternative Liste – Gemeindeliste            6 mandatov
Lista 3     Einheitsliste - Enotna lista                      2 mandata
Lista 4     Die Freiheitlichen in Ludmannsdorf -
              BZÖ                                                     2 mandata
 


2.) Odločilni krog volitev za župana 15. marca 2009:

 okoliš  oddanih neoddanih veljavnih Quantschnig Maierhofer
 I 864 13 851 438 413
 II 338 2 336 145 191
 S pismom 172 4 168 79 89
 vsota: 1.374 19 1.355 662 693

V torek, 31. März 2009 ob 18. uri je bilo v gostilni Ogris v
Bilčovsu konstituiranje novo izvoljenega občinskega sveta.