aktualno

News

R A Z G L A S

Občina Bilčovs po §§ 4 in 4a v povezavi s §§ 13 in 14 Koroškega zakona o občinskem načrtovanju 1995 (K-GplG 1995), LGBL. 23/1995 v verziji LGBl. št. 24/2016 razveljaviti in sprostiti sledečo določitev o območju, ki je v načrtu namemmbnosti površin pripravljeno kot gradbeno zemljišče.

Kaj hočemo doživeti v jedru naše vasi?

Po nalogu občine Bilčovs/Ludmannsdorf bo izvajal tim načrtovalnega biroja nonconform od 20. do22. junija s prebivalci in vsemi zainteresiranimi v Bilčovsu poseben način udeležbe občanov - nonconform idejno delavnico.

Kaj čaka Bilčovs

Ö1 Moment o državljanski udeležbi/ idejni delavnici

3. Bilčovški dnevi družin in zdravja - sporočilo

Feuerwehr Ludmannsdorf/Bilčovs

RAZGLASITEV

za vpisni postopek za referendum s kratko oznako "Frauenvolksbegehren" in "Don't smoke".

Kärnten rent e-Bike

Initiative e-Bikeverleih 2018

KLIMAAKTIV PRAZNUJE 600. ZGRADBO

Na sejmu Häuslbauermesse v Celovcu so bile 16. februarja 2018 odlikovane koroške zgradbe z zgradbenim standardom klimaaktiv.
klimaaktiv.at

App za smeti (Müll App)

Od takoj naprej najbolje informirani z app za smeti (Müll App )! Občina Bilčovs štarta od takoj naprej z app za smeti (Müll App).