aktualno

News

R A Z G L A S

Pobuda za spremembo načrta namembnosti površin

Dan odprtih vrat na občinskem uradu Bilčovs

Občina Bilčovs / Ludmannsdorf je vabila v petek, 8 februarja 2019, na „dan odprtih vrat“ v novi občinski urad (bivša Posojilnica-Bank).

VABILO na predavanje „Možnosti paliativne oskrbe na domu“

v okviru Omizja za negujoče svojce datum: torek, 12. februarja 2019 ob 19,00 uri

Drsališče

Drsališče pri Ogijevemu griču je od 21.12.2018 naprej odprto!

Predračun za proračunsko leto 2019

plesni tečaj

„Zdrava občina“ Ludmannsdorf/Bilčovs spet organizira in podpira plesni tečaj za začetnike in naprednejše (standardni in latinskoameriški plesi):

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 20. decembra 2018 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Prvi častni občan in častni občanki za občino Bilčovs/Ludmannsdorf

RAZGLAS

HUNDEHALTUNGSVORSCHRIFTEN 2018 - Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land vom 22.10.2018, mit welcher Hundehalter/innen zur ord-nungsgemäßen Haltung ihrer Hunde verpflichtet werden.

Posojilnica-Bank

Govorilna ura za bančno svetovanje Posojilnice Bank