aktualno

News

Vaš novi poštni partner je sedaj tukaj za Vas

Odprtje dne 18.07.2019

Razglasitev - občinski svet

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 25. aprila 2019 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

gozdni požar-ODREDBA

Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

Richtlinie für die Gewährung des Mehrlingsgeburtenzuschusses des Landes Kärnten

Posojilnica-Bank

Govorilna ura za bančno svetovanje Posojilnice Bank