impresum

izdajatelj, redakcijsko in vsebinsko oblikovanje

Občina Bilčovs
Bilčovs 27
9072 Bilčovs
T: +43 (0) 4228/2220
F: +43 (0)4228/2220-20
E: ludmannsdorf@ktn.gde.at

Copyright

Ta spletna stran, kakor njeni elementi kot logo, forografije, itd. so avtorsko zaščitene. Za nadaljnjo uporabo je potrebna izrecno privoljenje.


Koncepcija, webdesign & programiranje

Webwerk Kommunikationsdesign GmbH
Liberogasse 6
9020 Celovec ob Vrbskem jezeru
T: +43 463 290 40
F: +43 463 290 40-520
www.webwerk.at/


Dajanje podatkov

Ta spletna stran je oficialna stran občine Bilčovs , 9072 Bilčovs. Obvešča o vsem, kar je o občini vredno vedeti, informira o aktualnem dogajanju in odpira dostop do naše servisne službe. 


Jamstvo

Vsebina je temeljito raziskana in služi izključno v informacijo. Za napake, ki so vendarle vsebovane, se jamstva ne more prevzeti.


Linki

Linki k drugim spletnim stranem so skrbno izbrani. Za vsebine tujih strani občina ne more prevzeti jamstva.


Varstvo podatkov

Vnos osebnih podatkov (ime, e-mail-naslovi, naslovi) je prosotovljen.Družba ni opolnomočena, da bi dajala te podatke naprej.

     

Izdelavo tega brezbariernega občinskega spleta je finančno podprl občinski referent koroške deželne vlade.