vodno oskrbo, odstranjevanje odplak, gradnjo in prostorskourejanje

Vodna oskrba

Načela Evropske vodne listine Evropskega sveta: „Brez vode ni življenja, voda je dragocena in za človeka nepogrešljiva. Zaloge dobre vode niso neizčrpljive. Zato postaja vedno bolj nujno, da jih obdržimo, da ravnamo z njimi varčno, in jih, kjer je le možno, povečujemo Vsak človek je zadolžen, da v dobro občestva uporablja vodo.varčljivo in z veliko skrbnostjo ."

Odstranjevanje odplak

Odgovornost za okolje pomeni tudi zaščito voda in naše čiščenje odplak je hrbtenica uspešne zaščite voda.

Gradnja in urejanje prostora