Gradnja in urejanje prostora

1. Zazidalni načrt (BPI) za občinsko območje:2. Načrt namembnosti površin (FläWi):

KAGIS3. Krajevni razvojni koncept (ÖEK):4. Naselitveni centri:


5. Aktualni gradbeni projekti, ki jih je občinski svet dal odborom v prednačrtovanje in pripravo:

Natečaj za izoblikovanje idej z udeležbo občanov pri sanaciji in dosegi brezbariernosti v ljudski šoli in otroškem vrtcu.